Hlavný sklad:
Gen. M. R. Štefánika 8,
922 03 Vrbové,
Slovenská republika

Telefón:          +421 33 77 92 656
FAX:+421 33 77 92 656
E-mail: 4krat@4krat.sk

Technológ:
Telefón:          +421 33 77 92 656
E-mail: miriam@4krat.sk
4 KRAT s.r.o.
Štefánikova trieda 53,
949 01 Nitra,
Slovenská republika

Telefón:          +421 33 77 92 656
E-mail: 4krat@4krat.sk